By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Policy

Njie Foods AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats. Den här Integritetsskyddspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

INTRODUKTION

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (nedan ”Tjänsterna”) godkänner att vi behandlar Personuppgifter om dig, där behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. Du behöver inte lämna några Personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar behövd information eller uttryckligt samtycke i de fall där så krävs är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga kan du höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med Personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling och behandling av dina Personuppgifter sker enbart med ditt samtycke eller på grundval av befintligt avtal eller rättslig förpliktelse, t.ex. när vi måste spara uppgifterna enligt bokföringsregler. Undantag görs för sådana fall där ett föregående samtycke inte är möjligt av praktiska skäl, behandlingen av uppgifterna ändå är tillåten enligt lag och vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna, t.ex. för marknadsföring, uppföljning av Tjänsterna eller för att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, enligt en s.k. intresseavvägning.

KUNDUPPGIFTER

För att vi ska kunna hantera dina beställningar och köp behöver vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer (i vissa fall), betalningsinformation och betalningsalternativ samt övrig information om din beställning såsom produkt, leveransadress och ordernummer. Dessa uppgifter sparar vi i 36 månader från det att leverans och betalning har skett för att kunna bistå dig vid reklamationer eller andra garantiärenden. Rättslig grund för behandlingen är i detta fall vårat avtalsförhållande med dig enligt våra Allmänna Användarvillkor.

Vi behöver även spara information om dig i form av namn, adress, betalningsinformation och betalningshistorik samt övrig information om din beställning i upp till 7 år + innevarande år med hänsyn till bokföringslagen. Denna typ av information är begränsad till vår ekonomiavdelning och rättslig grund för behandlingen är i detta fall en vår lagstadgade förpliktelse.

Vid kontakt med kundtjänst behöver vi oftast information av dig i form av namn, telefonnummer, e-post, personnummer, betalningsinformation och betalningshistorik, information om din beställning samt övrig information som du lämnar till oss i din kommunikation kring ditt ärende. Den här typen av information sparar vi i 14 månader från det att ditt ärende hos oss är avslutat. Rättslig grund för behandlingen är i detta fall samtycke från din sida och en intresseavvägning från vår sida, då behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För att vi ska kunna maximera din användarupplevelse på vår site samt ge dig bästa möjliga produktrekommendationer behandlar vi information om IP-adress samt annan data som samlas in av cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på, favoriter samt shoppinghistorik. Denna information godkänner du genom att ge samtycke till cookies när du först besöker vår site. Du kan när som helst rensa din cookiedata men det kan komma att påverka din upplevelse av siten och vissa funktioner kan försämras i det fall du gör det. Rättslig grund för behandlingen är även i detta fall samtycke från din sida och en intresseavvägning från vår sida, då behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Du kan läsa mer om insamling, delning och användning av data samt hur du begränsar insamlingen i andra kanaler genom att klicka på följande länkar:

Google

Facebook

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att hämta in ditt samtycke till att behandla uppgifter om dig i form av namn, adress, telefonnummer, e-post samt övrig information du lämnar t.ex. kön, ålder, produktpreferenser. Om du väljer att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev, s.k. opt-out, avbryter vi omgående våra utskick av nyhetsbrev till dig. Vi kan komma att spara din information i upp till 12 månader efter din avregistrering. Rättslig grund för behandlingen är också i detta fall samtycke från din sida och en intresseavvägning från vår sida, då behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För att förhindra missbruk av våra tjänster eller förhindra/förebygga brott hanterar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsinformation (exempelvis upprepade felaktiga kortnummerinmatningar) uppgifter om returer eller leveranser, IP-nummer, kundnoteringar och kundtjänsthistorik. Vi sparar den här typen av uppgifter i 36 mån efter att vi avslutat ärendet. Rättslig grund för behandlingen är i detta fall en s.k. intresseavvägning.

För att kunna förbättra våra tjänster, produkter och system samt analysera data behandlar vi uppgifter om dig kring köp- och användarbeteende (exempelvis klick- och besökshistorik), tekniska data kring inställningar på olika enheter såsom språk, plattform, operativsystem och IP-adress, information om hur du integrerar med oss exempelvis hur du loggar in, var du besöker sidan, när du lämnar sidan, hur du rör dig på siten etc. Detta gör vi genom analys på aggregerad nivå, dvs att analysen är generell och inte på individnivå. Vi sparar sådan data som underlag till analysen klartext i ett år från din senaste aktivitet, och sedan pseudonymiserar vi informationen, vilket innebär att det inte går att se vem som uppgifterna tillhör. Rättslig grund för behandlingen är även i detta fall en s.k. intresseavvägning.

Om du skulle återvända inom två år ifrån det att vi pseudonymiserat dina uppgifter, kopplar vi ihop dina uppgifter med ditt tidigare besök på vår sajt och kan på så sätt se att du är en återkommande kund, och bättre förstå hur återkommande kunder generellt använder vår sajt. Om det däremot har gått mer än två år sedan vi pseudonymiserade dina uppgifter, kan vi inte längre koppla ihop uppgifterna, och din historik är tom. Skulle du höra av dig till oss och vilja nyttja din rätt att bli raderad kommer vi självklart heller inte att kunna återkoppla någon information om dig.